برنامه افزایش قیمت بنزین نداریم/ ۲.۲ میلیارد یورو طرح در خوزستان افتتاح می‌شود ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
اوجی:

برنامه افزایش قیمت بنزین نداریم/ ۲.۲ میلیارد یورو طرح در خوزستان افتتاح می‌شود

وزیر نفت با تاکید بر اینکه کارت‌های سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری نشده است، گفت: هیچ‌گونه برنامه افزایش قیمت بنزین در دستور کار وزارت نفت و دولت نیست.