چشم انداز آینده گاز فسیلی، پُردست انداز است ۲۹ دی ۱۴۰۰

چشم انداز آینده گاز فسیلی، پُردست انداز است

بیانیه اخیر در مورد تجزیه تحلیل‌های انجام شده توسط وود مکنزی، مشکلاتی را که ممکن است پیش روی صنعت گاز باشد، نشان می‌دهد.