مدیر غول نفتی «شِل»: اروپا نمی‌تواند گاز روسیه را جایگزین کند ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدیر غول نفتی «شِل»: اروپا نمی‌تواند گاز روسیه را جایگزین کند

مدیر ارشد اجرایی شرکت نفتی «شِل» گفت: کشورهای اروپایی نمی‌توانند گاز طبیعی روسیه را بدون انتقال انرژی و تنها با عوض کردن تامین‌کنندگان، جایگزین کنند.