ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت گاز/ دنیا نیازمند گاز است ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز:

ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت گاز/ دنیا نیازمند گاز است

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز بر ضرورت سرمایه‌گذاری در این صنعت تأکید کرد، گفت: براساس چشم‌انداز گاز در افق ۲۰۵۰ صنعت گاز به بیش از ۸ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.