محدودیت عرضه گاز در جایگاه‌های سی ان جی/ تهران قطعی گاز ندارد ۲۴ دی ۱۴۰۱

محدودیت عرضه گاز در جایگاه‌های سی ان جی/ تهران قطعی گاز ندارد

رییس هیات مدیره انجمن سی ان جی کشور با اشاره به محدودیت تحویل گاز به جایگاه‌های سی ان جی در برخی استان‌های کشور، گفت: مدیریت مصرف گاز تاثیری در جایگاه‌های سی ان جی تهران نداشته و همه جایگاه‌های تهران فعال هستند.