لیست بهره‌مندان از ‌قبض گاز رایگان تکمیل می‌شود ۲۵ آذر ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت ملی گاز:

لیست بهره‌مندان از ‌قبض گاز رایگان تکمیل می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: بر اساس بند (ک) تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۱، گاز مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی رایگان است. منابع لازم برای این امر و تحقق این بند قانونی از طریق افزایش تعرفه گاز مشترکان پرمصرف تأمین می‌شود.