افزایش تولید نفت و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی در سکوی ابوذر ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
پاسخ به ابهام‌ها درباره سوزاندن گاز در خلیج‌فارس

افزایش تولید نفت و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی در سکوی ابوذر

رئیس منطقه خارک شرکت نفت فلات قاره ضمن رد ادعای بعضی از رسانه‌ها مبنی بر سوزاندن ۱۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز در سکوی ابوذر به‌دلیل جایگزینی خط لوله انتقال گاز این سکو گفت: با خط لوله جایگزین برای انتقال نفت میدان ابوذر، افزون بر افزایش تولید نفت، از آلودگی محیط زیستی ایجادشده به‌واسطه خط لوله قدیمی جلوگیری می‌شود.