سهم ۴۲ درصدی ایران از مصرف گاز خاورمیانه/ تولید ۶ درصد گاز جهان در ایران ۱۶ تیر ۱۴۰۱

سهم ۴۲ درصدی ایران از مصرف گاز خاورمیانه/ تولید ۶ درصد گاز جهان در ایران

ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی در مجموع ۲۵۰ میلیارد مترمکعب گاز تولید کرده که معادل ۶ درصد گاز تولیدی در جهان است که از این میزان گاز تولیدی ۲۳۳ میلیارد مترمکعب آن در کشور مصرف شده است.

تبدیل ثروت گاز به درآمد حسرتی درمیان ایرانیان ۰۶ مرداد ۱۳۹۹

تبدیل ثروت گاز به درآمد حسرتی درمیان ایرانیان

 ایران دردهه 1350 توانست به شوروی آن سالها و روسیه امروز گاز صادرکند و امید واری های فوق العاده ای در میان ایرانیان پدیدار شد که پس از نفت می توان منابع ارزی قابل اعتنایی از صادرات گاز به دست آورد.