کاهش ۳۰ درصدی تولید پتروشیمی ها به دلیل افت گاز ۰۵ دی ۱۴۰۱
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران خبر داد؛

کاهش ۳۰ درصدی تولید پتروشیمی ها به دلیل افت گاز

مهدوی ابهری با اشاره به اینکه تمامی پتروشیمی‌های گازی کاهش تولید داشته اند گفت: تمامی پتروشیمی‌های متانولی و اوره‌ای ظرفیت تولید شان به ۷۰ درصد رسیده است.

روی افزایش قیمت گاز حساب نکنید ۰۱ دی ۱۳۹۸

روی افزایش قیمت گاز حساب نکنید

قیمت گاز طبیعی مایع سال ۲۰۱۹ را با حدود ۲۵ درصد کاهش به پایان می‌برد و برخلاف نفت خام، امید چندانی به بهبود قیمت آن وجود ندارد.