جای خالی گاز ارزان ترکمنستان در روزهای سرد ۱۷ دی ۱۳۹۹

جای خالی گاز ارزان ترکمنستان در روزهای سرد

به گفته این مقام مسئول حرکت کردن به سمت بهینه کردن مصرف انرژی در مصرف برق، گاز، بنزین و سایر حامل‌های انرژی امری لازم و پسندیده ای است، اما باید در نظر بگیریم که هزینه گاز تولید شده از مبدا عسلویه و رساندن آن به شمال کشور با هزینه گاز وارداتی از ترکمنستان قابل مقایسه نیست و نفع اقتصادی در واردات گاز از ترکمنستان است.