فعالیت های شرکت نفتی جهت حمایت از محیط زیست ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

فعالیت های شرکت نفتی جهت حمایت از محیط زیست

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون به منظور صیانت از محیط زیست، طی یک‌سال اخیر فعالیتهای مختلفی مشتمل بر توسعه فضای سبز، بازیابی گازهای مشعل و مدیریت یکپارچه پسماند را اجرایی کرده است.