رشد صادرات رشد چشمگیری  گاز  و اتان فازهای ۱۷ و ۱۸ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیرپالایشگاه هفتم پارس جنوبی :‌

رشد صادرات رشد چشمگیری گاز  و اتان فازهای ۱۷ و ۱۸

 مدیر پالایشگاه هفتم پارس جنوبی از افزایش دو برابری تولید بوتان از فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی خبر داد.