عراق: تا سال‌ها به گاز ایران نیاز داریم ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

عراق: تا سال‌ها به گاز ایران نیاز داریم

وزیر برق عراق با بیان اینکه قیمت گاز ایران برای این کشور مناسب است تاکید کرد که کشورش تا سال‌ها به گاز ایران نیاز خواهد داشت.