عصبانیت سران اروپا از سودجویی تولیدکنندگان گاز آمریکا ۲۱ آبان ۱۴۰۱

عصبانیت سران اروپا از سودجویی تولیدکنندگان گاز آمریکا

سران اتحادیه اروپا از این که گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) که از سوی آمریکا صادر می‌شود، از گازی که از طریق خط لوله از روسیه دریافت می‌شود، بسیار گرانتر است، عصبانی هستند.