گازپروم روسیه هنوز به بازار کردستان عراق علاقه‌مند است ۰۷ آذر ۱۳۹۹

گازپروم روسیه هنوز به بازار کردستان عراق علاقه‌مند است

گازپروم در اجرای دو پروژه در منطقه کردستان نقش دارد: شاکال و گرمیان. سهم گازپروم نِفت در بلوک شاکال بالغ بر 80 درصد است (سهم باقیمانده متعلق به دولت اقلیم کردستان است) در حالی که سهم آن در بلوک گرمیان 40 درصد است. گازپروم نفت از فوریه 2016 مجری پروژه گرمیان است.