افزایش مداوم و مستمر فروش نفت خام و میعانات گازی ۱۳ دی ۱۴۰۱
سخنگوی دولت اعلام کرد

افزایش مداوم و مستمر فروش نفت خام و میعانات گازی

سخنگوی دولت از افزایش مداوم و مستمر صادرات نفت خام و میعانات گازی خبر داد و گفت: ماه گذشته شاهد رکوردزنی صادرات از آغاز دور تازه تحریم‌ها یعنی از سال ۹۷ تاکنون بودیم.