تولید ۱۰۶ میلیون کیلووات‌ساعت برق توسط انرژی‌های تجدیدپذیر در آبان‌ماه ۱۸ آذر ۱۴۰۱

تولید ۱۰۶ میلیون کیلووات‌ساعت برق توسط انرژی‌های تجدیدپذیر در آبان‌ماه

نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در ماه آبان توانستند ۱۰۶ میلیون کیلووات‌ساعت برق تولید و به مدار وارد کنند.