توزیع گاز مایع (LPG) در بستر کارت بانکی ۲۴ تیر ۱۳۹۹

توزیع گاز مایع (LPG) در بستر کارت بانکی

درراستای عمل به تعهدات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مبنی بر اطمینان ازعدالت و سهولت درتوزیع سوخت به مصرف کنندگان واقعی گاز مایع (LPG)، جلسه ای با موضوع توزیع گاز مایع (LPG) در بستر کارت بانکی در منطقه البرز برگزار شد.