گازسوز کردن خودروهای نیجریه‌ای به‌دست شرکت‌های ایرانی ۱۳ آبان ۱۴۰۱

گازسوز کردن خودروهای نیجریه‌ای به‌دست شرکت‌های ایرانی

سفیر ایران در ابوجا طی دیدار با وزیر نفت نیجریه، پیام کتبی وزیر نفت را برای اجرای توافق‌ها به این کشور آفریقایی عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) رساند.