راه نجات اقتصاد کشور، توسعه صنعت پتروشیمی ۰۲ تیر ۱۳۹۹
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:

راه نجات اقتصاد کشور، توسعه صنعت پتروشیمی

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس صنعت پتروشیمی را پیشرو در توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: توسعه این صنعت هم‌اکنون و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، راه نجات اقتصاد کشور است.