گازرسانی به صنایع اولویت سال جهش تولید ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

گازرسانی به صنایع اولویت سال جهش تولید

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گازرسانی به صنایع را مهم‌ترین اقدام سال ۹۹ این شرکت دانست و گفت: پیش‌تر مساعدتی که به‌صورت یارانه به بخش صنایع می‌شد، حدود ۲۴۰ میلیون تومان بود که امسال این رقم به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.