شروع گازرسانی به زابل ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

شروع گازرسانی به زابل

مطابق دستور رئیس‌جمهوری، گازرسانی به شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان با روش گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) آغاز شد.