پیشرفت بیش از ۷۶ درصدی پروژه گازرسانی به ۶ روستای دماوند ۱۴ تیر ۱۴۰۱

پیشرفت بیش از ۷۶ درصدی پروژه گازرسانی به ۶ روستای دماوند

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران از پیشرفت بیش از ۷۶ درصدی پروژه گازرسانی به ۶ روستای دماوند (لیپشت، کهنک، یهر، مومج، دهنار و هویر) خبر داد.