تعرفه گاز از ابتدای امسال بدون تخفیف محاسبه می‌شود ۰۵ فروردین ۱۴۰۲
مدیرعامل شرکت گاز البرز:

تعرفه گاز از ابتدای امسال بدون تخفیف محاسبه می‌شود

مدیرعامل شرکت گاز البرز گفت: ضروری است مشترکین خانگی گاز نسبت به مدیریت مصرف گازطبیعی، اقدامات لازم را داشته باشند تا ضمن صرفه‌جویی و مصرف بهینه، بتوانند هزینه گاز مصرفی خود را کنترل کنند.