افزایش عرضه گاز طبیعی روسیه به چین ۱۸ آذر ۱۴۰۱

افزایش عرضه گاز طبیعی روسیه به چین

روسیه به دنبال تعمیق بیشتر روابط خود با چین در زمینه انرژی، صادرات گاز خود به این کشور را افزایش خواهد داد.