فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در ایستگاه پایانی ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در ایستگاه پایانی

توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی پس از گذر از شرایط پر پیچ و خم اکنون به ایستگاه پایانی رسیده و آنطور که مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرده است، تولید گاز از چهار حلقه چاه در فاز ۱۱ پارس جنوبی سال ۱۴۰۲ آغاز می‌شود.