آغاز مرحله سوم رهاسازی آب از سد مخزنی بوکان به سمت دریاچه ارومیه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

آغاز مرحله سوم رهاسازی آب از سد مخزنی بوکان به سمت دریاچه ارومیه

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از آغاز مرحله سوم رهاسازی آب از سد مخزنی بوکان به سمت دریاچه ارومیه در سال آبی 98-1397 خبر داد.

آغاز رهاسازی آب از سد مخزنی سیلوه پیرانشهر به سمت دریاچه ارومیه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

آغاز رهاسازی آب از سد مخزنی سیلوه پیرانشهر به سمت دریاچه ارومیه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از آغاز مرحله نخست رهاسازی آب از سد مخزنی سیلوه پیرانشهر به‌سمت دریاچه ارومیه در سال آبی 98-97 خبر داد.