قرارداد احداث ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید در دولت سیزدهم ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
وزارت نیرو اعلام کرد؛

قرارداد احداث ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم اقدام به اجرای توسعه ظرفیت نیروگاهی (به میزان ۳۵ هزار مگاوات)، تعریف گسترده برنامه‌های تشویق محور مدیریت بار و تدوین برنامه‌های مدیریت بار صنایع با هماهنگی وزارت صمت کرده است.