طرح آبرسانی غدیر به کجا رسید؟ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

طرح آبرسانی غدیر به کجا رسید؟

آبرسانی غدیر برای تامین آب خوزستان به ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است؛ اجرای طرح میان مدت غدیر سبب خواهد شد مردم خوزستان برای همیشه با خشکسالی و کم آبی خداحافظی کنند و آنطور که وزیر نیرو اعلام کرده این طرح در هفته‌های پیش رو به بهره برداری می‌رسد.