خودکفایی ایران در تولید هگزان ۰۷ تیر ۱۳۹۹

خودکفایی ایران در تولید هگزان

مدیرعامل پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند اراک گفت: با تولید سالانه ۵۰ هزار تن نرمال هگزان در پالایشگاه امام خمینی (ره) برای نخستین بار، کشورمان در تولید این فرآورده با ارزش پالایشگاهی خودکفا شد.