گاز کیش به عسلویه می‌رود ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

گاز کیش به عسلویه می‌رود

مدیر پالایشگاه چهارم پارس جنوبی گفت: در صورت تأیید موارد فرآیندی، امکان فرآورش گاز میدان کیش در پالایشگاه چهارم پارس جنوبی وجود دارد.