جزئیات آیین‌نامه حذف پلاستیک کمتر از ۲۵ میکرون ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

جزئیات آیین‌نامه حذف پلاستیک کمتر از ۲۵ میکرون

معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌ زیست در پی تدوین آیین‌نامه حذف پلاستیک‌های کمتر از ۲۵ میکرون گفت: باتوجه به دریافت نامه‌ای از سوی هیئت دولت، درحال بازبینی مجدد آیین‌نامه و تعامل با وزارت صمت هستیم.