منطقه کوه زر دامغان با ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار آبرسانی شد ۰۸ تیر ۱۴۰۱
نماینده مردم دامغان در مجلس:

منطقه کوه زر دامغان با ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار آبرسانی شد

نماینده مردم دامغان در مجلس،گفت: طرح آبرسانی به منطقه کوه زر با اعتبار بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در شهریورماه ١۴٠٠ آغاز و توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه اجرا شده است.