ضرر سقوط قیمت نفت به ایالت امریکایی رسید ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

ضرر سقوط قیمت نفت به ایالت امریکایی رسید

اقتصاد تگزاس از بحران شیوع بیماری کووید ۱۹ و ریزش قیمت نفت بدترین آسیب را در میان ایالت‌های آمریکا متحمل شده است.