تولید کولرهای هوشمند با شاخص کاهش مصرف انرژی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

تولید کولرهای هوشمند با شاخص کاهش مصرف انرژی

یک شرکت دانش بنیان با تلاش متخصصان ایرانی موفق شد کولرهای پلیمری هوشمندی طراحی کند که مصرف آب و برق را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.