افزایش قیمت بنزین، غیرقانونی نیست ۲۰ آبان ۱۳۹۸

افزایش قیمت بنزین، غیرقانونی نیست

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین غیرقانونی نیست، اما باافزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالف هستم.

کاهش مصرف برق در تابستان صرفه‌جویی ۴۰ هزار میلیارد تومانی در پی داشت ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

کاهش مصرف برق در تابستان صرفه‌جویی ۴۰ هزار میلیارد تومانی در پی داشت

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق گزارش معاون برق و انرژی وزیر نیرو کاهش ۴ هزار مگاواتی مصرف برق در تابستان امسال، ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه داشت.