کشف زیستگاه جدید«کورماهی غارزی زاگرسی»/چشمه­ «تووه» به عنوان اثر طبیعی ـ ملی معرفی شود ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

کشف زیستگاه جدید«کورماهی غارزی زاگرسی»/چشمه­ «تووه» به عنوان اثر طبیعی ـ ملی معرفی شود

در مطالعه ای که چند روز پیش در مجله Diversity و به سرپرستی محققین ایرانی منتشر شد، زیستگاه جدیدی برای «جویبارماهی غارزی زاگرسی» معرفی شد که خوشحالی عمیق جامعه حفاظت از محیط زیست کشورمان را در پی داشته است.