پتروشیمی ها کود را از کشاورزان دریغ می کنند ۰۳ تیر ۱۳۹۹

پتروشیمی ها کود را از کشاورزان دریغ می کنند

در اسفند ۹۸ و فروردین امسال خیلی از کشاورزان از کمبود کود اوره گلایه کرده بودند و گرفتاری‌های زیادی برای آنان در این حوزه ایجاد شده بود.