جمع آوری ماهانه 5 تن لاستیک فرسوده از محدوده منطقه 15 ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

جمع آوری ماهانه 5 تن لاستیک فرسوده از محدوده منطقه 15

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 15 گفت: در راستای بهبود وضعیت زیست محیطی شهر؛ ماهانه 5 تن لاستیک فرسوده از محدوده منطقه جمع آوری می شود.