ارزآوری کودهای فسفاته با حضور دانش بنیان ها ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ارزآوری کودهای فسفاته با حضور دانش بنیان ها

فناوران کشور با تولید محصولی دانش بنیان در حوزه کشاورزی از خروج ۸۰ میلیون دلار ارز جلوگیری کردند. کودهای فسفاته «ایران ساخت» محصولی است که جایگزین نمونه‌های خارجی شده است.