بررسی قراردادهای نفتی که امضا نشدند ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

بررسی قراردادهای نفتی که امضا نشدند

معاون سابق توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت به بررسی قراردادهای نهایی‌شده پس از برجام که به‌دلیل مشکلات پیش‌آمده به ثمر ننشستند، پرداخت و گفت که امضای این قراردادها ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه به صنعت نفت کشور تزریق می‌کرد