تصویب ممنوعیت واردات نفت روسیه در کنگره آمریکا ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

تصویب ممنوعیت واردات نفت روسیه در کنگره آمریکا

کنگره آمریکا در راستای افزایش فشار بر مسکو پس از حمله نظامی به اوکراین، به ممنوعیت واردات نفت روسیه و تعلیق روابط تجاری عادی با روسیه رای داد.