عملیات کالیبراسیون منطقه کنگان آغاز شد ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران:

عملیات کالیبراسیون منطقه کنگان آغاز شد

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران ازآغازعملیات کالیبراسیون (تعیین حجم پایه پرور) سایت دو در منطقه کنگان خبر داد.