هفت درصد از تالاب گاوخونی اصفهان مرطوب شده است ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
پس از رهاسازی آب زاینده‌رود و بارش‌های اخیر

هفت درصد از تالاب گاوخونی اصفهان مرطوب شده است

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: آخرین تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حدود هفت درصد از عرصه تالاب گاوخونی در شرق اصفهان پس از رهاسازی آب زاینده‌رود و بارش‌های اخیر مرطوب شده است.