برگزاری کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی ایران ۰۶ تیر ۱۴۰۱
در تاریخ 29 و 30 مردادماه صورت می‌گیرد؛

برگزاری کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی ایران

کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی ایران در تاریخ 29 و 30 مردادماه 1401 برگزار می‌شود.