فصل برجسته «آب» در برنامه هفتم توسعه/ ظرفیت دانش بنیان‌ها در ارتقاء صنعت تونل مورد توجه قرار گیرد ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

فصل برجسته «آب» در برنامه هفتم توسعه/ ظرفیت دانش بنیان‌ها در ارتقاء صنعت تونل مورد توجه قرار گیرد

وزیر نیرو با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه موضوع «آب» به عنوان یک فصل برجسته مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در این باره در کنار عزم و اراده مجلس شورای اسلامی، دولت احکام خوبی را پیش‌بینی کرده است.