وزیر نیرو برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی آب وارد عراق شد ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

وزیر نیرو برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی آب وارد عراق شد

وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران و رییس شورای منطقه‌ای حکام آب به منظور شرکت در کنفرانس بین‌المللی آب وارد عراق شد.