پیشنهاد سازنده ایران در کنفرانس آب و هوایی| روی آوردن اروپا به مصرف ذغال سنگ ۲۳ آبان ۱۴۰۱

پیشنهاد سازنده ایران در کنفرانس آب و هوایی| روی آوردن اروپا به مصرف ذغال سنگ

بیست وهفتمین کنفرانس متعاهدین کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد(COP۲۷) از ۱۵ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در مصر درحال برگزاری است و باتوجه به اینکه دنیا با بحران سوخت مواجه شده و اتحادیه اروپا به مصرف ذغال‌سنگ روی آورده، ایران با حضور در این نشست، پیشنهادات سازنده‌ای ارائه می‌دهد.