انجام خوانش کنتورها با نرم‌افزارهای داخلی در کشور میسر شد ۰۴ آبان ۱۴۰۱

انجام خوانش کنتورها با نرم‌افزارهای داخلی در کشور میسر شد

یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با پیاده‌سازی نرم افزار و سخت‌افزارهایی، فرآیند زمان‌بر خوانش کنتورهای آب، برق و گاز را با منابع انسانی و مالی کمتر و در زمان کم اجرایی می‌کند.