جایگاههای عرضه سوخت استان البرز بصورت مداوم کنترل می شوند ۰۴ خرداد ۱۳۹۹

جایگاههای عرضه سوخت استان البرز بصورت مداوم کنترل می شوند

رئیس تامین و توزیع پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز گفت: جایگاه‌های عرضه سوخت استان البرز پارسال بیش از ۴ هزار بار به‌طور مستمر (ماهانه) و بدون هماهنگی پیشین توسط واحد مهندسی فرآورده‌ها بازدید و آزمایش شده‌اند.